Poľnohospodárske družstvo 
Branisko v Širokom 
 

 
 
   
 Adresa:
 Poľnohospodárske družstvo
 Branisko v Širokom 
 Široké 495, 082 37 Široké 
 
 E-mail: 
 pdbranisko@pdbranisko.sk
   
     
     
 
Facebook Google Bookmarks Twitter

Více o počasí

Pocitadlo.sk

 

 

 

 

 

 

 

     

<< Previous    [1]  2    Next >>

Z histórie Poľnohospodárskeho družstva Branisko v Širokom

  Zimné mesiace na prelome rokov 1959 a 1960 sa stali mesiacmi, kedy prebiehali agitácie s roľníkmi v prospech spoločného hospodárenia.

     Výsledkom bolo, že 3.11.1959 vzniklo JRD v Ovčí, 24.11.1959 v Hrabkove, 3.1.1960 v Širokom a 15.1.1960 vo Víťazi. Na základe rozhodnutia zlučovacej schôdze zo dňa 7.12.1975 došlo od 1.1.1976 k zlúčeniu týchto JRD, pričom vzniklo JRD Branisko v Širokom. Tento druh družstevného podnikania sa k dnešnému dňu nezmenil. Zmeny v zápise boli vykonané na základe transformačného projektu schváleného dňa 1.12.1992 valným zhromaždením a zmenených stanov schválených členskou schôdzou dňa 15.1.1993 v súlade so zák. 42/92 Zb. a ust. § 765 zák. č. 513/91 Zb. s názvom Poľnohospodárske družstvo Branisko v Širokom.

Ako sa to začalo..

     Na základe zlučovacej schôdze zo dňa 17. decembra 1975 došlo od 1.januára 1976 k zlúčeniu: JRD Široké, JRD Víťaz a JRD Bratstvo so sídlom v Hrabkove. Novoutvorený poľnohospodársky podnik prijal názov: JRD Branisko so sídlom v Širokom. Pri zlúčení JRD bol prijatý návrh nového systému riadenia. Vytvorilo sa päť stredísk:

  • stredisko rastlinnej výroby
  • stredisko živočíšnej výroby
  • stredisko mechanizačno-opravárenské
  • stredisko nepoľnohospodárskej činnosti
  • stredisko správy a riadenia

Stredisko rastlinnej výroby sa ďalej členilo na tri komplexne mechanizované brigády, do ktorých patrili traktoristi, manuálni pracovníci rastlinnej výroby a príslušní opravári.

Stredisko živočíšnej výroby malo na všetkých dvoroch farmy, na ktorých došlo po zlúčení k významnej a potrebnej špecializácii.

Na družstve sa uplatňovalo dvojstupňové riadenie. Z vedenia JRD sa priamo riadili jednotlivé úseky výroby. Odvetvový systém riadenia umožňoval organizáciu práce zabezpečovať tak, aby každoročne narastal objem poľnohospodárskej produkcie a tým sa vytvorili predpoklady pre rast základných fondov.

<< Previous    [1]  2    Next >>